Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Oddelenie rádioterapie a klinickej onkológie

Onkologická klinika

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostkaMUDr. Michaela Miškovičová, PhD.925
vedúca sestraMgr.Čižmáriková Andrea470
staničná sestra 470
onkologický register 544
zasadačka 543
klinický psychológMgr.Demešová621
onkologická ambulanciaMUDr.Solčiansky, Melegová, Pindešová933
chemoterapeutická ambulanciaMUDr.Pindešová, Gura754
chemoterapeutická ambulanciaMUDr. Detvay, PhD.,MPH557
ambulancia radiačnej onkológie a príjmová ambulanciaMUDr.Zacharová, Tanyasiová, Miklossyová, Rybárová, Barátová, Gáliková275
ambulancia radiačnej onkológie  – sestra 475
ambulancia radiačnej onkológie – lekárMUDr.Tanyasiová, Miklossyová, Rybárová, Barátová, Gáliková772
lôžková časť 
úsek ženy – lekár 788
úsek ženy – sestra 274
jedáleň ženy 782
úsek muži – sestra 381
úsek muži – lekári 460
 
lineárny urýchľovač 1. 298
prípravovňa  LU 402
lineárny urýchľovač 2. 531
fyzikálna dielňa 441
vedúca rádiologická asistentka 799
rádiologické asistentky 792
 
lekárska izbaMUDr.: Barátová, Gáliková, Vargová469
lekárska izbaMUDr.: Rybárová, Tanyasiová, Miklossyová, Melegová471
lekárska izbaMUDr. Solčiansky, Lepeyová, Némethová, Karaffa628
lekárska izbaMUDr.Zacharová,Pindešová624
brachy aplikačná miestnosť 785
céziový ožarovač 363
brachy ožarovňa 360
aplikácia chemoterapie 750
klinickí fyziciIng.Krkošek,Mgr.Hanula,    RNDr. Antal, Ing.Fabiánová395
CT simulátor 786
plánovanie XIO 896
plánovanie IMRT 897
jazyk »