Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Oddelenie patológie

Oddelenie patológie

Oddelenie patológie

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

primárMUDr.Sekerešová463
pracovňa lekáraMUDr.Ďurčanský599
vedúca laborantkaMgr. Gavurová547
dokumentačná pracovníčka – evidencia výsledkov 823
pracovňa lekáraMUDr.Poórová, MUDr.Karelová,MUDr.Mišániková778
imunohistochemické laboratórium 805
bioptické laboratórium 806
lab.histochémie a autoprotilátok 239
jazyk »