Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Oddelenie laboratórnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny

Oddelenie laboratórnej medicíny

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

primár  OLMRNDr. Pappová409
vedúca laborantka  OLMMgr. Vargová Eva847
VŠ pracovník  OKIRNDr. Germániová409
 
príjem biologického materiálu 417
 
Úsek klinickej biochémie: 
laboratórium urgentnej medicíny 413
biochemické laboratórium 490
 
Úsek klinickej hematológie: 
hematologické laboratórium 296
hemostaziologické laboratórium 327
 
Úsek klinickej imunológie: 
pracovňa VŠ 409
laboratórium 717
 
Úsek klinickej genetiky: 
VŠ pracovníciRNDr.: Kollárová,Pôbišová735
laboratórium genetiky 243
laboratórium farmakológie 243
 
Krvná banka: 
príjem vzoriek 351
 
Hematologické ambulancie: 
ambulanciaMUDr. Šajgalíková PhD.861
ambulanciaMUDr. Šimek PhD.432
sestra 433
primár  OLMRNDr. Pappová409
vedúca laborantka  OLMMgr. Vargová Eva409
VŠ pracovník  OKIRNDr. Germániová409
 
príjem biologického materiálu 417
 
Úsek klinickej biochémie: 
laboratórium urgentnej medicíny 413
biochemické laboratórium 490
 
Úsek klinickej hematológie: 
hematologické laboratórium 296
hemostaziologické laboratórium 327
 
Úsek klinickej imunológie: 
pracovňa VŠ 409
laboratórium 717
 
Úsek klinickej genetiky: 
VŠ pracovníciRNDr.: Kollárová,Pôbišová735
laboratórium genetiky 243
laboratórium farmakológie 243
 
Krvná banka: 
príjem vzoriek 351
 
Hematologické ambulancie: 
ambulanciaMUDr. Šajgalíková PhD.861
ambulanciaMUDr. Šimek PhD.432
sestra 433
jazyk »