Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň

Nemocničná lekáreň

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

primárPharmDr. Szőcsová Mária705
oddelenie klinickej farmácie 250
oddelenie KF – farmaceut 481
expedičná miestnosť 314
oddelenie prípravy liekov 936
oddelenie zdravotníckych pomôcok 423
oddelenie zdravotníckych pomôcok – expedícia 946
jazyk »