Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Kardiologická klinika

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostaMUDr. Hasilla, PhD.698
primárMUDr.Snopek Peter260
vedúca sestraMgr. Kutáková421
sekretariát 205
fax 037/6545695
oddelenie koronárnej jednotky a porúch rytmu – JIS 272
manažérka dennej smenyHabayová832
 
oddelenie neinvazávnej kardiovaskulárnej diagnostiky – SONO 567
príjmová interná ambulancia 401
endokrinologická ambulanciaMUDr.Dokupilová966
endokrinologická ambulanciaMUDr.Uhelský876
katetrizačná sála 748
ambulancia NKVD – ECHOkardiografia 816, 907
inšpekčná izba sestier – ženy 566
vyšetrovňa ženy 233
inšpekčná izba sestier – muži 747
vyšetrovňa muži 354
lekárska izbaMUDr. Balko,  Guba, Hurčík419
lekárska izbaMUDr.Dokupilová,PhD., Dávidová,PhD.206
lekárska izbaMUDr.Hlušková, Maňurová838
lekárska izbaMUDr. Uhelský, Ivan, Hrivnák, Ruttkay838
lekárska izbaMUDr.Klačanský, Gnyp838
predoperačná ambulancia 922
ambulancia kardiostimulácie a porúch rytmu 348
ambulancia preventívnej kardiológie 829
angiologická ambulancia 746
manažérka dennej smeny-odd. 764
zasadačka 330
lekárska izbaMUDr.Poliačik,PhD.878
sono – oddelenie 907
jazyk »