Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Kardiologická klinika

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostaMUDr. Hasilla Jozef, PhD.698
primárMUDr. Snopek Peter, PhD.260
vedúca sestraMgr. Kutáková Renáta421
sekretariátHlaváčová Helena205
fax 037/6545695
oddelenie koronárnej jednotky a porúch rytmu – JIS 272
manažérka dennej smenyHabayová832
 
oddelenie neinvazávnej kardiovaskulárnej diagnostiky – SONO 567
príjmová interná ambulancia 401
endokrinologická ambulanciaMUDr.Dokupilová966
endokrinologická ambulanciaMUDr.Uhelský966
katetrizačná sála 748
ambulancia NKVD – ECHOkardiografia 816, 907
inšpekčná izba sestier – ženy Mgr. Lyžičiarová566
vyšetrovňa ženy 233
inšpekčná izba sestier – muži PhDr. Ruttkayová747
vyšetrovňa muži 354
lekárska izbaMUDr. Balko,  Guba, Hurčík, Oravec, Benko, PhD., Saloň419
lekárska izbaMUDr.Dokupilová,PhD., Dávidová,PhD., Mistráková, Kubicová, Čurillová206
lekárska izbaMUDr. Maňurová, Klačanský, Gnyp, Hrivnáková, Šimegová, Uhliar838
lekárska izbaMUDr. Uhelský, Ivan, Hrivnák, Ruttkay753
predoperačná ambulancia 922
ambulancia kardiostimulácie a porúch rytmu 348
ambulancia preventívnej kardiológie 829
angiologická ambulancia 746
manažérka dennej smeny-odd. 764
zasadačka 330
lekárska izbaMUDr.Poliačik,PhD.878
sono – oddelenie 907
jazyk »