Fakultná nemocnica Nitra Kontakt Kardiologická klinika

Kardiologická klinika

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostaMUDr. Hasilla, PhD.698
primárMUDr.Snopek Peter260
vedúca sestraMgr. Kutáková421
sekretariát 205
fax 037/6545695
oddelenie koronárnej jednotky a porúch rytmu – JIS 272
manažérka dennej smenyHabayová832
 
oddelenie neinvazávnej kardiovaskulárnej diagnostiky – SONO 567
príjmová interná ambulancia 401
endokrinologická ambulanciaMUDr.Dokupilová966
endokrinologická ambulanciaMUDr.Uhelský876
katetrizačná sála 748
ambulancia NKVD – ECHOkardiografia 816, 907
inšpekčná izba sestier – ženy 566
vyšetrovňa ženy 233
inšpekčná izba sestier – muži 747
vyšetrovňa muži 354
lekárska izbaMUDr. Balko,  Guba, Hurčík419
lekárska izbaMUDr.Dokupilová,PhD., Dávidová,PhD.206
lekárska izbaMUDr.Hlušková, Maňurová838
lekárska izbaMUDr. Uhelský, Ivan, Koiš, Hrivnák, Ruttkay838
lekárska izbaMUDr.Klačanský, Gnyp838
predoperačná ambulancia 922
ambulancia kardiostimulácie a porúch rytmu 348
ambulancia preventívnej kardiológie 829
angiologická ambulancia 746
manažérka dennej smeny-odd. 764
zasadačka 330
lekárska izbaMUDr.Poliačik,PhD.878
sono – oddelenie 907
jazyk »