Investičný úsek

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

Investičný úsek – vedúci úsekuIng.Ingrid Šindlerová495
 
odd.projektov a inv.činností 
ved.odd.projektov a inv.činnostíIng. Ingrid Šindlerová495
sam.odb.referent špecialistaEva Árvayová465
 
odd. zdravotechniky a energetiky 
sam.odb.referent špecialistaIng.Andrej Čéri279
sam.odb.referent špecialistaKatarína Pšenčíková659
jazyk »