Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

Investičný úsek – vedúci úsekuIng. Zuzana Šolopová, MBA, IWE495
 
odd.projektov a inv.činností 
ved.odd.projektov a inv.činnostíIng. Zuzana Šolopová, MBA, IWE495
sam.odb.referent špecialistaEva Árvayová465
 
sam.odb.referent špecialista-energetikaIng. Andrej Čeri 495
sam.odb.referent špecialista-zdravotechnikaIng.Vladimír Poizl279
sam.odb.referentKatarína Pšenčíková659
jazyk »