Interná klinika

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostaDoc.MUDr.Vaňo,PhD.699
primárMUDr.Rác,PhD.636
vedúca sestraMgr.Kunkelová551
sekretariát kliniky 216
Prízemie – ambulancie: 
príjmová ambulancia 355
ambulancia funkčnej diagnostiky 277
diabetologická ambulancia-sestra 230
diabetologická ambulancia, farmakologická ambulancia-lekárMUDr. Mačalová254
reumatologická ambulancia IDoc.MUDr.Vaňo,PhD.405
reumatologická ambulancia IIMUDr. Valent867
nefrologická ambulanciaMUDr.Bezák866
farmakologická, hepatologická, imunologická ambulanciaMUDr.Rác492
angiologická ambulanciaDoc.MUDr.Minárik,PhD.355
geriatrická ambulancia 405
gastroenterologická ambulanciaMUDr.Štrpka,Šindlerová,Holička964, 633
ambulancia klinickej imunológie     a alergológieMUDr.Vrbicová959
oddelenie muži 
inšpekčná izba sestier 278
vyšetrovňa – lekári 229
lekárska izbaMUDr.Štrpka,Minárik,PhD.,Valent744
lekárska izbaMUDr.Hoppan, Rác, Balco, Holička, Salgó562
JIS 322
lekárska izba – JIS 290
oddelenie ženy 
inšpekčná izba sestier 334
vyšetrovňa – lekári 548
lekárska izbaMUDr.Poláková, Mačalová, Nová, Šípošová, Šindlerová, 467
lekárska izbaMUDr.Frivaldská,Ďuricová, Gburová, Kaszásová548
PharmDr.Goboová 370
farmakologická ambulanciaMUDr.Mačalová254
Interná ambulanciaMUDr. Hoppan, Nová866

 

jazyk »