Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostaDoc. MUDr. Vaňo Ivan, PhD.699
primárDoc. MUDr. Minárik Peter, PhD.636
vedúca sestraMgr. Kunkelová Mária551
sekretariát klinikyJančiová Miriam216
Prízemie – ambulancie:
príjmová ambulancia355
ambulancia funkčnej diagnostiky277
Interná ambulanciaDoc. MUDr. Minárik Peter, PhD.636
Diabetologická ambulanciaMUDr. Mačalová – len vo štvrtok254
Diabet.- interná ambulancia-sestra230
Reumatologická ambulancia IDoc. MUDr. Vaňo Ivan, PhD.405
Osteodenzitometria709
Reumatologická ambulancia IIMUDr. Valent Richard867
Nefrologická ambulancia,MUDr. Bezák Martin866
Nefrologická ambulancia 

MUDr. Porubská Magdaléna

štvrtok a piatok

866
Hepatologická,farmakologickáMUDr. Rác Marek, PhD 492
Angiologická,diab. ambulanciaDoc. MUDr. Minárik Peter, PhD355
Geriatrická ambulanciaDoc. MUDr. Vaňo Ivan, PhD.405
Ambulancia klinickej imunológie a alergológieMUDr. Vrbicová Miroslava959
Gastroent. oddelenie primárMUDr. Ďuriš Juraj340
Gastroent.ambulanciaMUDr. Šindlerová, Salgó, Štefánek964
Dávid – vo štvrtok
sociálna miestnosť994
Pľúcna a ftizeologická ambulanciaMUDr. Lauková Dana859
sestra608
Interná predoperačná ambulancia325
oddelenie muži
inšpekčná izba sestier278
vyšetrovňa – lekári229
lekárska izbaMUDr. Salgó, Valent, Hoppan744
lekárska izbaMUDr. Petráš, Rác, Hasič, Lacko, Štefánek562
sestry JIS322
lekárska izba – JIS290
oddelenie ženy
inšpekčná izba sestier334
vyšetrovňa – lekári548
lekárska izbaMUDr. Poláková,  Šindlerová, Kaszasová, Straussová,

Košíková, Jančovičová, Orešková,

Maláriková, Dekanová,

467
lekárska izbaMudr. Shiratori, Petrášová, Čahojová,350
Klinická farmakológiaPharmDr. Goboová,PhD370

 

 

jazyk »