Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostaDoc.MUDr.Vaňo,PhD.699
primárMUDr.Rác,PhD.636
vedúca sestraMgr.Kunkelová Mária551
sekretariát kliniky Jančiová Miriam216
Prízemie – ambulancie: 
príjmová ambulancia 355
ambulancia funkčnej diagnostiky 277
diabetologická ambulancia-sestra 230
diabetologická ambulancia-lekár

MUDr. Mačalová-len vo 

štvrtok

254
reumatologická ambulancia IDoc.MUDr.Vaňo,PhD.405
reumatologická ambulancia IIMUDr. Valent Richard867
nefrologická ambulanciaMUDr.Bezák866
farmakologická, hepatologická, imunologická ambulanciaMUDr.Rác492
angiologická ambulanciaDoc.MUDr.Minárik,PhD.355
geriatrická ambulancia Doc.MUDr.Vaňo Ivan, PhD.405
gastroenterologická ambulancia, primár

MUDr.Ďuriš Juraj

MUDr. Šindlerová Monika

964, 633
ambulancia klinickej imunológie     a alergológieMUDr.Vrbicová959
oddelenie muži 
inšpekčná izba sestier 278
vyšetrovňa – lekári 229
lekárska izba

Doc.,MUDr.Minárik,PhD.,

MUDr.Valent,Hoppan

744
lekárska izbaMUDr. Balco, Salgó, Petráš, Hasič, Štefánik, Lacko562
JIS 322
lekárska izba – JIS 290
oddelenie ženy 
inšpekčná izba sestier 334
vyšetrovňa – lekári 548
lekárska izbaMUDr.Poláková, Šindlerová, Kaszasová, Straussová,Shiratori, Petrášová467
vyšetrovňa-lekári548
PharmDr.Goboová 370
Interná ambulanciaMUDr. Hoppan Miroslav254

 

jazyk »