Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostaMUDr. Piesecká Ľubica, PhD.579
primárMUDr. Jana Andrašovičová Burdová575
vedúca sestraMgr. Polčíková Alžbeta 509
prízemie 
dokumentačná prac. Lacinová Jana584
fax 037/6545592
infekčná ambulancia I. 571
infekčná ambulancia II. 586
ambul.pre cudzokrajné choroby 955
RTG 851
 
0.poschodie 
inšpekčná izba sestier0. poschodie237
 
1.poschodie 
lekárska izba+ zasadačka 559
lekárska izbaMUDr. Kántorová587
inšpekčná izba sestier1.poschodie577
lekárska izbaMUDr. Martinková597
 
2.poschodie 
lekárska izbaMUDr.Morvayová384
inšpekčná izba sestier2.poschodie573
inšpekčná izba sestierJIS585
 
3.poschodie 
lekárska izbaMUDr. Vaneková582
lekárska izbaMUDr. Kozárová, MUDr. Alissop 769
lekárska izbaMUDr.Vahalová572
jazyk »