Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

prednostaMUDr. Piesecká Ľubica, PhD.579
primárMUDr. Jana Andrašovičová Burdová582
vedúca sestraMgr. Polčíková Alžbeta509
dokumentačná prac. 584
fax 037/6545592
infekčná ambulancia I. 571
infekčná ambulancia II. 586
ambul.pre cudzokrajné choroby 955
RTG 851
 
0.poschodie 
COVID ambulanciasestra237
COVID ambulancialekár581
COVIDinšpekčná izba sestier852
 
1.poschodie 
lekárska izba+ zasadačka 559
lekárska izbaMUDr. Kántorová587
inšpekčná izba sestier1.poschodie577
vyšetrovňa 588
lekárska izbaMUDr. Tureková, Martinková597
 
2.poschodie 
lekárska izbaMUDr.Nováková, Andrašovičová Burdová384
JIS 585
inšpekčná izba sestier2.poschodie573
chodba pacienti 563
denná miestnosť 870
 
3.poschodie – deti 
inšpekčná izba sestier 583
lekárska izbaMUDr.Vaneková, Janegová, Gburová582
lekárska izba ÚPS 572
jazyk »