Ekonomický úsek

Predvoľba pred klapku je 037 / 6545 + klapka

 

Ekonomický odbor

Ekonomický úsek- vedúci úsekuIng.Zuzana Valentová, MPH264
 
Úsek štátnej pokladnice : 
samostatný referentIng. Zuzana Michalíková523
samostatný referentSylvia Frantová269
úsek štátnej pokladnice a skladovej evidencieIvana Šebová523
 
Úsek účtovníctva : 
samostatný referentOľga Morvaivá                       Silvia Špániková                  Monika Janoušová                 Viera Kľučiarová                  Emília Danišová235
samostatný referentJana Orságová                                            Mariana Homolová                    Bc. Beáta Martišková              Eva Macháčová                            245,942
 
Úsek OTE : 
operatívno-technická evidenciaTatiana Čeligová245

 

 

Oddelenie pre styk s poisťovňami

 

vedúca oddeleniaAlena Mániková407
referentka pre styk s poisťovňamiZuzana Moravcová483
Jana Vargová459
referentka prijímacej kancelárieAlena Lieskovská 248

 

 

 

Oddelenie metodiky dát, DRG a štatistiky

 

vedúca oddeleniaIng. Henrieta Baranovičová668
odb.pracovník IS,DRGa štatistikyMarián Trebichalský657
odborný pracovník úseku správy IS, DRG a štatistikyIng. Eva Žáčiková346

 

jazyk »