Fakultná nemocnica Nitra "Aktuality" (Strana 26)

Zákaz návštev

Vážení pacienti. Po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v dôsledku zvýšeného výskytu respiračných ochorení je až...

jazyk »