COVID ODD/OUM – Príručka mladého covid svišťa

STRUČNÉ PRAVIDLÁ PRÁCE NA COVID oddelení a ČERVENOM OUM

– červený detský pacient (do dovŕšenia 19. roku veku) je manažovaný v réžii Infekčnej kliniky – pri potrebe hospitalizácie spolupráca s pediatrom, vylúčenie COVID-19 a následne preklad na Kliniku novorodencov, detí a dorastu

– červený psychiatrický pacient – v prípade potreby príjmu je COVID-19 nadradená diagnóza psychiatrickej – psychiater si pacienta príjme na Infekčnú kliniku

– pacientovi pri preklade z Červenej zóny písať do Prepúšťacej správy formulku o potrebe karantény:

– nakoľko pacient bol dočasne hospitalizovaný v Červenej zóne FN Nitra (COVID oddelenie, 4. poschodie PCHD) je po prepustení potrebná prísna domáca karanténa po dobu minimálne 14 dní so sledovaním zdravotného stavu: pri zhoršení zdravotného stavu (v zmysle príznakov – teplota nad 38 st. opakovane, dýchavica, kašeľ, poprípade GIT ťažkosti) telefonicky kontaktovať svojho všeobecného lekára (počas ordinačných hodín), inak infolinka RÚVZ Nitra 0948 495 915, v krajnom prípade volať 155
– pri vypršaní karantény nie je potrebný ster

– po preklade do Zelenej zóny je potrebné sa k pacientovi postaviť s dostatočnou obozretnosťou – používať ochranné pomôcky – chirurgické rúško, rukavice, dezinfekcia rúk
– u tohto pacienta v prípade, že potrebuje zobrazovacie vyšetrenie v Jessenius Nitra je treba využiť metodiky (RTG, USG, CT) v Červenej zóne

– AXETINE – nepoužívať ako antibiotickú liečbu v PCHD, v tomto pavilóne je toto ATB používané ako profylaxia

– Jessenius – elektronické žiadanky – na ploche RTG, USG, CT – posielať na mail ziadanky@jessenius.sk, do žiadanky písať kód hospitalizácie – ak je hospitalizovaný, písať Áčkový kód aj Péčkový kód primárky

– na ambulancii na Červenom OUM je potrebné pacienta rýchlo riešiť, ak je na príjem, EKG, labák a hore
– každý pacient musí mať pri príjme zrealizovanú RTG snímku hrudníka (je to v tomto pavilóne, treba to robiť)
– chodiaci pacient môže čakať na chodbe pred ambulanciou na výsledky
– každý nemusí byť prijatý