Uvoľnenie opatrení vo FN Nitra

Vážení pacienti.

Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Fakultnej nemocnici Nitra, od 14.mája 2020 sú povolené návštevy na lôžkových oddeleniach FN Nitra a to nasledovne:

  • Návštevy sú povolené len pre lôžkové oddelenia pre dospelých pacientov: v terminálnom štádiu ochorenia – je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami, po dobu max. 15 minút.. O súhlasnom stanovisku o návšteve pacienta rozhoduje primár/lekár danej  kliniky/oddelenia,
  • v prípade príznakov akútneho respiračného ochorenia v súvislosti s ochorením COVID-19 ZÁKAZ vstupu do zdravotníckeho zariadenia,
  • podmienkou realizácie návštevy je vopred dohodnuté povolenie na návštevu od zodpovednej osoby kliniky/oddelenia s dohodnutím stanoveného času a protiepidemických opatrení,
  • do zdravotníckeho zariadenia sa vstupuje cez označený vstup a triedi sa vo filtri,
  • v prípade zistenia telesnej teploty nad 37,0 °C alebo iných príznakov akútneho respiračného ochorenia (napr. kašeľ, dýchavičnosť) bezodkladne opustiť zariadenie a ak je to potrebné vyhľadať zdravotnú starostlivosť,
  • obmedziť pohyb po klinike/oddelení, kde je návšteva realizovaná,
  • možnosť návštevy len jednej konkrétnej osoby, pre ktorú bola návšteva povolená a zákaz pohybu po ostatných priestoroch zariadenia,
  • vykonať hygienu rúk a použiť primerané OOP