Usmernenie pre pacientov s ochorením pečene

Oficiálne Stanovisko Slovenskej Hepatologickej spoločnosti  a pracovnej skupiny pre transplantácie pečene

 

Na základe  súčasne dostupných epidemiologických údajov o šírení  koronavírusu COVID-19 aj cestou asymptomatických jedincov, s potvrdenou cestou prenosu kvapôčkovou infekciou, stolicou ako i močom, odporúčame pozastaviť dňom 16.3.2020 plánované ambulantné hepatologické vyšetrenia ako aj vyšetrenia na transplantačných hepatologických ambulanciách.  Súvisí to s vysokým rizikom prenosu nákazy na zdravotnícky personál ako aj na iných pacientov.

 

Usmernenie v typických situáciách pacientov s ochorením pečene.

 1. Všetci pacienti
  1. Pokiaľ máte ťažkosti typické pre vírusovú infekciu dýchacích ciest(telesná teplota vyššia ako 37,5 st. C, kašeľ, bolesť hrdla, ťažkosti s dýchaním)
  2. mali ste vy, alebo Váš rodinný príslušník v posledných 14 dňoch kontakt s pacientom pozitívne testovaným na COVID-19
  3. boli ste vy, ale niekto z Vašich blízkych za posledných 14 dní v krajine s vysokým výskytom nákazy, či v akejkoľvek cudzej krajine? V súčasnej dobe sa dá každá krajina považovať za vysokorizikovú.

   Kontaktuje svojho praktického lekára telefonicky a oznámte mu tieto skutočnosti, odporučí vám ďalší postup.
 2. Pacienti s cirhózou pečene
  – v prípade stabilného zdravotného stavu bez náhlej zmeny alebo vzniku ťažkostí (bod č. 2) nie je toho času potrebné fyzické vyšetrenie na ambulancii
  – ambulantné kontroly a termíny sú zrušené, po ukončení karantény sa pacienti objednajú na kontrolné vyšetrenie znova.
  v prípade potreby predpisu medikácie, kontaktuje ambulanciu telefonicky, lieky Vám budú predpísané elektronicky.
  – je vhodné podľa možností dodržať pravidelnosť ultrazvukového vyšetrenia 1x za 6 mesiacov, vyšetrenie je vhodné realizovať tam kde zvyčajne a so žiadankou od všeobecného lekára na odporúčanie hepatológa/gastroenterológa. výsledok sonografického vyšetrenia brucha je možné zaslať na ambulanciu poštou
 3. Pacienti v dispenzári s dekompenzovanou cirhózou pečene
  – pacient sa dostaví na kontrolné vyšetrenie v prípade, že spozoruje prejavy krvácania, nárast obvodu bruchu, spozoruje zníženie močenia, výraznejšie ožltnutie, alebo rodina zaznamená poruchy v spávaní, zvýšenú spavosť.
  – Osobitou situáciu sú
              – porucha vedomia
              – vracanie čerstvej alebo natrávenej krvi, či čierna kolomažovitá stolica
  – tieto situácie si vyžadujú neodkladné vyšetrenie cestou urgentného príjmu.
 4. Pacienti so stabilným ochorením pečene, sledovaní/kontrolovaní v hepatologickej ambulancii BEZ zmeny zdravotného stavu
  – ide najmä o pacientov s chronickým stukovatením pečene, alkoholovou chorobou pečene,
  plánované kontroly a termíny sú zrušené, po ukončení karantény sa pacienti objednajú na kontrolné vyšetrenie znova.
  v prípade potreby predpisu medikácie, kontaktuje ambulanciu telefonicky, lieky Vám budú predpísané elektronicky
 5. Pacienti so stabilným ochorením pečene na imunosupresívnej liečbe
  – najmä pacienti s autoimunitnou hepatitídou
  – títo pacienti majú zvýšené riziko ťažkého priebehu ochorenia, preto je nevyhnutné dodržiavanie prísnej sociálnej izolácie. Rovnako je však dôležité pokračovať v liečbe a nevynechávať imunosupresiu pre vysoké riziko aktivácie ochorenia pečene.
  – ambulantné kontroly a termíny sú zrušené, po ukončení karantény sa pacienti objednajú na kontrolné vyšetrenie znova.
  v prípade potreby predpisu medikácie, kontaktuje ambulanciu telefonicky, lieky Vám budú predpísané elektronicky
 6. Pacienti s nezhubnými ložiskami pečene – cysty, hemangiómy, fokálne nodulárne hyperplázie, adenómy
 • pokiaľ Vám bola pri sonografickom vyšetrení oznámená zmena veľkosti ložiska, zašlite výsledok sonografického vyšetrenia na ambulanciu, budete vyrozumený rovnako písomnou formou
 1. Pacienti s malígnymi ložiskovými léziami – hepatocelulárny karcinóm
 • všetky plánované zákroky, ako TACE, či RFA sú aktuálne pozastavené
 • po stabilizácii situácie budú pacientom pridelené nové termíny
 1. pacienti po transplantácii pečene

–  najrizikovejšia skupina, prosím dodržiavať striktné karanténne opatrenia!!!

– v prípade potreby opustenia bydliska – noste ochranné pomôcky – rúšky, respirátory, rukavice, pokiaľ nie je potrebné bydlisko z vážnych dôvodov opustiť, ostaňte v domácom prostredí, vyhýbajte sa akémukoľvek kontaktu s rizikovými osobami

 

 1. stabilizovaní pacienti po transplantácii pečene – v prípade potreby predpisu medikácie, kontaktuje ambulanciu telefonicky, lieky Vám budú predpísané elektronicky, po stabilizácii situácie Vám bude po telefonickom dohovore, alebo prostredníctvom email stanovený nový kontrolný termín
 2. pacienti prepustení z hospitalizácie po transplantácii pečene – pokiaľ Vám lekár nariadi ambulantnú kontrolu, je potrebné dostaviť sa na vyšetrenie, nezabúdajte na nutnosť ochranných pomôcok!!!
 • potrebná terapia Vám rovnako môže byť predpísaná elektronicky
 1. Pacienti po transplantácii pečene s novovzniknutými ťažkosťami – kontaktuje lekára transplantačného centra telefonicky počas pracovného času, ktorý Vás náležite usmerní (t. č. – 0917 643 483)
 2. čakatelia na transplantáciu pečene (pacienti s dekompenzovanou cirhózou) a pacienti v príprave na zváženie transplantácie pečene v FNsP Banská Bystrica

– pokiaľ ste v medzičase absolvovali nejaké odporúčané vyšetrenia, zašlite ich výsledok (scan) na adresu transplantačného koordinátra adropcova@nspbb.sk (v súlade s odporúčaním GDPR prekryte prosím Vaše identifikačné údaje – meno a priezvisko)

 

Ak musíte prísť osobne na hepatologickú ambulanciu, príďte vždy s ochrannou rúškou, s ochrannými rukavicami.