Opatrenia FN Nitra na zabránenie šírenia koronavírusu

Fakultná nemocnica Nitra vníma epidemiologickú situáciu vyvolanú Korona vírusom veľmi zodpovedne a vážne. Od pondelka, 16.3.2020 až do odvolania zastavujeme elektívne hospitalizácie a operácie okrem onkologických a akútnych pacientov, život ohrozujúcich stavov a pôrodov, z dôvodu nutnosti zabezpečenia voľných lôžkových a personálnych kapacít pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne.

 

 Zároveň  odporúčame našim pacientom a verejnosti, maximálne redukovať návštevu Ambulancií vo Fakultnej nemocnici Nitra na vyšetrenia (preventívne prehliadky, poradne a pod.), ktoré znesú odklad a nespôsobia ohrozenie na živote. Uvedené opatrenie je v záujme bezpečia, nielen vášho zdravia, ale aj zdravia našich spoluobčanov.

Vo Fakultnej nemocnici Nitra je aj  naďalej v plnej prevádzke Oddelenie urgentnej medicíny a všetky ambulancie Ústavnej pohotovostnej služby.

Nasledovné opatrenia priamo súvisia s aktuálnou epidemiologickou situáciou, ochorením COVID-19, pričom je v záujme ochrany zdravia pacientov, rovnako tak zdravia personálu a ostatného obyvateľstva, aby ho s plnou vážnosťou rešpektovali a dodržiavali.

Sledujte aktuálne www.health.gov.skwww.uvzsr.sk.

 

Nezabúdajte!

  • Pokiaľ to ambulancia vášho lekára umožňuje využite elektronické predpisovanie liekov
  • Je dôležité uvádzať vždy pravdivé a úplné informácie o vašom zdravotnom stave, cestovateľskej anamnéze a ostatných sociálnych kontaktoch, aby sa predišlo šíreniu akéhokoľvek nákazlivého ochorenia a ohrozeniu ostatných navôkol, vrátane ošetrujúceho personálu.
  • V prípade respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava) Vás žiadame, aby ste nechodili do Fakultnej nemocnice Nitra. Telefonicky kontaktujte svojho lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre – 0948 495 915. Informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.