Obmedzený vstup do Fakultnej nemocnice Nitra

Dôležitý oznam pre pacientov

Oznamujeme Vám, že dňom 18.03.2020, od 6,00 hod. bude možné vstúpiť do areálu Fakultnej nemocnice Nitra iba jedným vstupom- hlavným vstupom z Rázusovej ulice. Ostatné vstupy (zo Špitálskej ulice) budú uzatvorené od 17.03.2020.

Každý, kto bude chcieť vstúpiť do areálu Fakultnej nemocnice Nitra, bude musieť prejsť červeným stanom, ktorý bude umiestnený na parkovisku pri hlavnom vstupe z Rázusovej ulice. Tam zdravotnícky personál zmeria všetkým telesnú teplotu a vykoná vstupnú triáž (roztriedenie) pacientov a sprevádzajúcich osôb. Následne budú odosielaní na príslušné medicínske pracovisko. Triážny stan bude v prevádzke 24 hodín denne.

Žiadame Vás o dodržiavanie tohto nariadenia, ktoré je v záujme bezpečia, nielen vášho zdravia, ale aj zdravia našich spoluobčanov a v neposlednom rade nášho zdravotníckeho personálu.

Stále platí, že každý pacient / návštevník / sprievodná osoba vstupujúci do areálu FN  Nitra je povinný chrániť sa ochrannými pomôckami, minimálne rúškom alebo inou účinnou ochranou úst a nosa.

Nezabúdajte!

  • Pokiaľ to ambulancia vášho lekára umožňuje využite elektronické predpisovanie liekov
  • Je dôležité uvádzať vždy pravdivé a úplné informácie o vašom zdravotnom stave, cestovateľskej anamnéze a ostatných sociálnych kontaktoch, aby sa predišlo šíreniu akéhokoľvek nákazlivého ochorenia a ohrozeniu ostatných navôkol, vrátane ošetrujúceho personálu.
  • V prípade respiračného ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, slabosť, únava) Vás žiadame, aby ste nechodili do Fakultnej nemocnice Nitra. Telefonicky kontaktujte svojho lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre – 0948 495 915. Informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.