NÚDZOVÝ STAV VO FN NITRA

Z dôvodu ochrany pacientov a zamestnancov Fakultnej nemocnice Nitra  je potrebné pred vstupom do nemocnice prejsť cez kontrolný hygienický stan, ktorý je v prevádzke 24. hod..

PRIPRAVTE SI VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO

V stane Vám bude:

  • zmeraná telesná teplota,
  • podpíšete čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasujete, či ste boli , alebo neboli v kontakte s osobou infikovanou COVID-19, alebo  s rizikovým kontaktom na COVID-19,
  • nemáte cestovateľskú anamnézu a neprišli ste do kontaktu s osobou, ktorá bola v zahraničí.

NEDÁVAME INFORMÁCIE O PREVÁDZKE ŠPECIALIZOVANÝCH

AMBULANCIÍ, RÚŠKA, RUKAVICE, LIEKY

Prednostne budú vybavované:

  • tehotné ženy,
  • rodičky.

FILTRAČNÝ STAN NESLÚŽI NA TESTOVANIE COVID-19

Upozorňujeme Vás, že zákaz vstupu do Fakultnej nemocnice platí i pre osoby nesúce osobné a iné veci  pre hospitalizovaných  pacientov.

Chápte a rešpektujte tieto pokyny, ktoré sú v záujme Vás, hospitalizovaných pacientov, ako i zamestnancov FN Nitra.