Balíčky pre pacientov a prevádzka triážneho stanu

Vážení občania,

Žiadame Vás, aby ste v prípade nástupu na hospitalizáciu, alebo pri riešení akútneho zdravotného stavu pacienta, zabezpečili osobné a hygienické veci nevyhnutné pre jeho hospitalizáciu.

Ak bude pacient privezený RLP, RZP prineste jeho veci označené menovkou a názvom kliniky/oddelenia na ktorom je hospitalizovaný. Osobné veci pacienta nedávajte do sanitky, doručte ich na stanovisko k triážnemu červenému stanu.

Pokiaľ je už však pacient hospitalizovaný, žiadame Vás, aby ste  nenosili balíčky s potravinami, osobnými vecami, hygienickými potrebami a podobne.

Do FN Nitra príde denne okolo 600 osôb. Sú medzi nimi onkologickí pacienti, pacienti vyžadujúci si chemoterapiu, biologickú a hematologickú liečbu, pacienti s COVID príznakmi, pacienti smerujúci na pohotovosť. No až 2/3 prichádzajúcich osôb do našej nemocnice sú ľudia, ktorí prinášajú balíčky svojim hospitalizovaným rodinným príslušníkom, či známym. Keďže v súčasnej epidemiologickej situácii sú návštevy zakázané, nie je v kapacitných možnostiach FN Nitra tieto balíčky pacientom doručovať. Ubezpečujeme Vás, že o všetkých pacientov je dobre postarané a je im zabezpečené stravovanie a hygienické potreby.

Rovnako FN Nitra vyzýva verejnosť, aby do triážneho stanu určeného  na roztriedenie prichádzajúcich pacientov a sprevádzajúcich osôb, nenosili žiadosti o potvrdenia (napr. kúpeľná liečba), zdravotnú dokumentáciu, či požiadavky na predpísanie liekov. Uvedené požiadavky konzultujte telefonicky s Vašim ošetrujúcim lekárom. Telefónne čísla sú uvedené na web stránke www.fnnitra.sk

Žiadame Vás o dodržiavanie tohto usmernenia, ktoré je v záujme pacientov a zabezpečenia komplexnej zdravotnej starostlivosti vo  FN Nitra.