/* */

COVID-19

ZMENA: Manažment predoperačnej prípravy

22.5.2020 sa obnovila činnosť Anesteziologickej ambulancie FN Nitra. Plánovaný operačný výkon alebo intervencia: Anesteziologické predoperačné vyšetrenie potrebné k operačnému výkonu bude zrealizované najneskôr 3 dni pred nástupom pacienta do nemocnice. Pacienti, ktorí budú vyžadovať ster s vyšetrením RT-PCR ho absolvujú po anesteziologickom vyšetrení. Súčasťou lekárskeho vyšetrenia je epidemiologická anamnéza, zostáva zachované ...
Čítať Viac

Sprevádzajúca osoba pri pôrode je opäť povolená!

Vážené mamičky. Dovoľujeme si Vás informovať, že od 14.mája 2020 je opäť povolená sprevádzajúca osoba (otec) pri pôrode za sprísnených hygienických opatrení, t.j. sprevádzajúca osoba musí mať rúško, ochranné rukavice, musí prejsť triážnym stanom, kde mu bude zmeraná telesná teplota, ktorá sa mu zmeria aj pri vstupe na pôrodnú sálu ...
Čítať Viac

Uvoľnenie opatrení vo FN Nitra

Vážení pacienti. Dovoľujeme si Vás informovať, že vo Fakultnej nemocnici Nitra, od 14.mája 2020 sú povolené návštevy na lôžkových oddeleniach FN Nitra a to nasledovne: Návštevy sú povolené len pre lôžkové oddelenia pre dospelých pacientov: v terminálnom štádiu ochorenia - je povolená návšteva súčasne dvoma blízkymi osobami, po dobu max ...
Čítať Viac

Balíčky pre pacientov a prevádzka triážneho stanu

Vážení občania, Žiadame Vás, aby ste v prípade nástupu na hospitalizáciu, alebo pri riešení akútneho zdravotného stavu pacienta, zabezpečili osobné a hygienické veci nevyhnutné pre jeho hospitalizáciu. Ak bude pacient privezený RLP, RZP prineste jeho veci označené menovkou a názvom kliniky/oddelenia na ktorom je hospitalizovaný. Osobné veci pacienta nedávajte do sanitky, doručte ich na ...
Čítať Viac

NÚDZOVÝ STAV VO FN NITRA

Z dôvodu ochrany pacientov a zamestnancov Fakultnej nemocnice Nitra  je potrebné pred vstupom do nemocnice prejsť cez kontrolný hygienický stan, ktorý je v prevádzke 24. hod.. PRIPRAVTE SI VAŠE TELEFÓNNE ČÍSLO V stane Vám bude: zmeraná telesná teplota, podpíšete čestné vyhlásenie, v ktorom vyhlasujete, či ste boli , alebo neboli v kontakte ...
Čítať Viac

Usmernenie pre pacientov s ochorením pečene

Oficiálne Stanovisko Slovenskej Hepatologickej spoločnosti  a pracovnej skupiny pre transplantácie pečene Na základe  súčasne dostupných epidemiologických údajov o šírení  koronavírusu COVID-19 aj cestou asymptomatických jedincov, s potvrdenou cestou prenosu kvapôčkovou infekciou, stolicou ako i močom, odporúčame pozastaviť dňom 16.3.2020 plánované ambulantné hepatologické vyšetrenia ako aj vyšetrenia na transplantačných hepatologických ambulanciách.  Súvisí ...
Čítať Viac

Obmedzený vstup do Fakultnej nemocnice Nitra

Dôležitý oznam pre pacientov Oznamujeme Vám, že dňom 18.03.2020, od 6,00 hod. bude možné vstúpiť do areálu Fakultnej nemocnice Nitra iba jedným vstupom- hlavným vstupom z Rázusovej ulice. Ostatné vstupy (zo Špitálskej ulice) budú uzatvorené od 17.03.2020. Každý, kto bude chcieť vstúpiť do areálu Fakultnej nemocnice Nitra, bude musieť prejsť červeným ...
Čítať Viac

Opatrenia FN Nitra na zabránenie šírenia koronavírusu

Fakultná nemocnica Nitra vníma epidemiologickú situáciu vyvolanú Korona vírusom veľmi zodpovedne a vážne. Od pondelka, 16.3.2020 až do odvolania zastavujeme elektívne hospitalizácie a operácie okrem onkologických a akútnych pacientov, život ohrozujúcich stavov a pôrodov, z dôvodu nutnosti zabezpečenia voľných lôžkových a personálnych kapacít pre prípad zhoršenia epidemiologickej situácie v regióne.    Zároveň  odporúčame našim pacientom ...
Čítať Viac
jazyk »