Fakultná nemocnica Nitra Centrum pre liečbu sklerózy multiplex

 

MUDr. Slavomíra Kováčová, PhD.
vedúci lekár

 

MUDr. Marta Miklošková

MUDr. Natália Ivanová

 

Bc. Dominika Raticová

Blanka Pogranová
sestry

kontakt
037/6545 456

Ordinačné hodiny:   Pondelok – piatok  7:00 – 15:00

  Činnosť ambulancie:

     7:00 –   8:00          laboratórne odbery, objednávanie pacientov
8:00 – 10:00
          písanie receptov, vydávanie liekov, podávanie infúzií, edukácia pacientov  
10:00 – 14:00
          vyšetrovanie pacientov

   14:00 – 15:00          administratíva

  

 

Objednávanie:  telefonicky: 037/ 6545 456  (sestra Dominika Raticová, Blanka Pogranová ), písomne na adrese: Centrum liečby sclerosis multiplex, Neurologická klinika Fakultnej nemocnice Nitra, Špitálska 6, 949 01 Nitra alebo mailom: dominika.raticova@fnnitra.sk.

K prvému vyšetreniu pacient potrebuje odporúčanie od obvodného lekára alebo neurológa. Pacient si musí so sebou priniesť výsledky realizovaných vyšetrení, najmä MR (Magnetická rezonancia – nahratá na CD nosiči), výsledky likvoru, hospitalizačné správy a celú zdravotnú dokumentáciu.

Centrum (ambulancia) pre liečbu sclerosis multiplex (SM) sa zaoberá diagnostikou, liečbou, konziliárnou a nadregionálnou starostlivosťou o pacientov s demyelinizačnými ochoreniami centrálneho nervového systému (CNS), prevažne s ochorením SM. Cieľom je poskytovanie včasnej diagnostiky a liečby demyelinizačných ochorení už od štádia prvých klinických príznakov. Centrum v súčasnosti sleduje okolo 1000 pacientov s týmto závažným ochorením. Liečba v centre zahŕňa najmodernejšie imunomodulačné a imunosupresívne postupy, ktoré sú aplikované v súlade s platnými indikačnými obmedzeniami pre uvedenú liečbu.

Ambulancia využíva diagnostický a terapeutický komplement Neurologickej kliniky – elektrofyziologickú ambulanciu (evokované potenciálny, elektromyografia, liečba spasticity botulotoxínom ), ambulanciu neuropsychológa, logopéda a imunológa. Keďže sa jedná o ochorenie, ktoré si vyžaduje multidisciplinárny prístup z dôvodu rozmanitosti symptómov, spolupracujeme v rámci Fakultnej nemocnice Nitra aj s inými špecializovanými ambulanciami a klinikami (urológia, gynekológia, pneumológia, rehabilitácia, očná ambulancia ).

V spolupráci s rádiodiagnostickým pracoviskom Jessenius s.r.o. zabezpečujeme špičkové MR vyšetrenia vrátane modrených špecifických sekvencií najmä vo vzťahu k diferenciálnej diagnostike iných ochorení bielej hmoty mozgu. V centre prebieha aj niekoľko medzinárodných klinických štúdií sledujúcich účinnosť a bezpečnosť nových liečebných preparátov.

Ambulancia je umiestnená v novom liečebnom pavilónu na prízemí vpravo.

jazyk »