Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Sonografické laboratórium – ÚZV

Doc.MUDr.Miroslav Brozman,CSc.
vedúci lekár

Monika Šimunková
zdravotnícky asistent

kontakt
037/6545 389

Špecializované laboratórium pre ultrazvukovú diagnostiku extrakraniálnych a intrakraniálnych cievnych ochorení. Uskutočňuje vyšetrenia ambulantných a hospitalizovaných pacientov, vyhľadáva a dispenzarizuje pacientov s aterosklerotickými a inými cievnymi ochoreniami mozgu. Indikuje pacientov na invazívne diagnostické vyšetrenia a na prípadnú operačnú alebo endovaskulárnu liečbu.
Prevádzka denne 07:00 – 15:00
Ordinačné hodiny:

Pondelok10:00 – 13:30MUDr. Monika Virágová
Utorok
Streda
10:00 – 13:30MUDr. Daša Viszlayová
Štvrtok
Piatok
10:00 – 13:30MUDr. Katarína Kročková

Ambulancia spadá pod Neurologickú kliniku

jazyk »