Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancie klinickej psychológie

Ambulancie klinickej psychológie

Ústav klinickej psychológie – ambulancie

 

PhDr. Margita Drienovská, PhD.
Diagnostika, individuálna a rodinná psychoterapia v ÚKPs FN Nitra. Garant pre odbor klinická psychológia a pre certifikovanú činnosť psychoterapia a dopravná psychológia.  Zabezpečuje supervíznu činnosť LD.,  psychologické vyšetrenie pre držbu zbrojného preukazu, odborné poradenstvo pre vodičov.

Pondelok – Piatok 7,00 – 15,00 hod.
Kontakt: 037 / 6545 787, 6523233

 

PhDr. Peter Sabol
Diagnostika, individuálna psychoterapia na ÚKPs FN Nitra, tréning pamäti a pozornosti. Diagnostika pre sociálnu poisťovňu, odborné poradenstvo pre vodičov.

Pondelok – Piatok 7,00 – 15,00 hod.
Kontakt: 037/6545 849, 037/6545 787

 

Mgr. Karol Zabák
Diagnostika, individuálna a skupinová psychoterapia v  Psychiatrikej klinike FN Nitra.

Pondelok – Piatok 7,30 – 15,30 hod.
Kontakt: 037/6545 462

 

Mgr. Renáta Zabáková
Diagnostika ,individuálna a rodinná terapia v pedopsychiatrickom odd. Psychiatrickej kliniky FN Nitra. Terapeutická práca s hospitalizovanými deťmi. Diagnostika pre sociálnu poisťovňu.

Pondelok – Piatok 7,30 – 15,30 hod.
Kontakt: 037/6545 819, 037/6545 910

 

Mgr. Tatiana Halászová
Diagnostika a skupinová psychoterapia v Psychiatrickej klinike, FN Nitra.

Pondelok – Piatok 7,00 – 15,00 hod.
Kontakt: 037 / 6545 462

 

Mgr. Magdaléna Demešová
Diagnostika a individuálna psychoterapia v oddelení rádioterapie a klinickej onkológii FN Nitra .

Pondelok – Piatok 7,00 – 15,00 hod.
Kontakt: 037 / 6545 621

 

PhDr. Silvia Királová
klinický psychológ, klinický neuropsychológ

Špecializovaná ambulancia pre vyšetrovanie a diferenciálnu diagnostiku neuropsychologických profilov pri rôznych neurodegeneratívnych a iných neurologických ochoreniach. Realizácia tréningu kognitívnych funkcií prostredníctvom neuropsychologickej rehabilitácie. Vykonávanie bazálnej podpornej a racionálnej psychoterapie. Diagnostika a individuálna psychoterapia na neurologickej klinike, FN Nitra.

Pondelok a streda 7,00 – 15,00 hod.
Kontakt: 037 / 6545 382

 

jazyk »