Fakultná nemocnica Nitra Ambulancie Ambulancia radiačnej a klinickej onkológie

Ambulancia radiačnej a klinickej onkológie- ÚPS

MUDr. Juraj Detvay, PhD., MPH

lekár

Kontakt

037/6545 274
037/6545 381

Ordinačné hodiny

Pondelok až Piatok

Sobota/Nedeľa/Sviatok

14:15 – 17:15

08:00 – 12:00