Fakultná nemocnica Nitra Ambulancia pre parkinsonizmus a iné extrapyramídové poruchy hybnosti

MUDr. Branislav Veselý, PhD.

vedúci lekár

 

MUDr. Gabriel Hajaš, PhD.

MUDr. Martin Buranský

 

Bc. Dominika Raticová
sestra

Lokalizácia

Nový liečebný pavilón, prízemie vpravo,  č.d.  6 (B 0.15)

Kontakt
037/ 6545 456 (pondelok až piatok, 8:00-15:00)

Ordinačné hodiny:  

Pondelok        8:00 – 15:00

Streda             8:00 – 15:00

Piatok              8:00 – 15:00

Činnosť ambulancie:

8:00 – 10:00, 13:00 – 14:30        objednávanie pacientov, administratíva
10:00 – 15:00
                                 vyšetrovanie pacientov

13:00 – 13:30                                 obedná prestávka

13:30 – 15:00                                 vyšetrovanie pacientov

Ak ide o prvovyšetrenie, je vhodné si priniesť kompletnú zdravotnú dokumentáciu od praktického lekára a výmenný lístok, prípadne nálezy od ostatných špecialistov. Vhodný je sprievod najbližšieho príbuzného na doplnenie anamnézy.

V našej špecializovanej ambulancii komplexne diagnostikujeme a liečime pacientov s extrapyramídovými ochoreniami, medzi ktoré patrí najmä Parkinsonova choroba a iné druhy parkinsonizmu. Poskytujeme modernú liečbu pokročilej Parkinsonovej choroby duodopa/carbidopa intestinálnym gélom.

Ďalej sa venujeme diagnostike a liečbe centrálnych porúch hybnosti vrátane dystónií, dyskinéz,  myoklonu, tremoru, spazmov, vrátane aplikácie botulotoxínu (BTX). Pri liečbe BTX v prípade potreby využívame moderné techniky (EMG kontrola pri aplikácii, ultrasonografická navigácia podania BTX, neurostimulácia aktívnych svalov).

Na ambulancii indikujeme potrebné pomocné vyšetrenia (CT a MR vyš. mozgu, SPECT mozgu, EMG a ďalšie elektrofyziologické testy, prípadne vyšetrenie krvi).  V prípade potreby indikujeme hospitalizáciu pacienta. Ambulancia má nadregionálne pôsobenie, spolupracuje s inými slovenskými centrami pre extrapyramídové poruchy najmä UNB Bratislava-Kramáre a UPJŠ v Košiciach.

Ambulancia je lokalizovaná v Novom liečebnom pavilóne – na prízemí vpravo.

jazyk »