Fakultná nemocnica Nitra Ambulancia pre cerebrovaskulárne ochorenia

MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.
vedúci lekár

MUDr. Monika Virágová

MUDr. Veronika Gašpareková

MUDr. Helena Urcikánová

lekári

 

Mgr. Miroslava Kvasnicová
sestra

kontakt
037/6545 357

Ordinačné hodiny:   Pondelok – piatok  7:00 – 15:00

 

Činnosť ambulancie:

  7:00 –   8:00           laboratórne odbery
8:00 – 10:00
           objednávanie pacientov
10:00 – 13:00
           vyšetrovanie pacientov

13:00 – 13:30           obedná prestávka

13:30 – 15:00           administratíva

Objednávanie: telefonicky ráno 07:00 – 08:00. Ak ide o prvovyšetrenie, je vhodné si priniesť kompletnú dokumentáciu od praktického lekára a z odborných vyšetrení.

Ambulancia funguje ako dispenzárna a konziliárna ambulancia pre neurovaskulárne ochorenia, najmä stavy po náhlych cievnych mozgových príhodách (NCMP) – v rámci cerebrovaskulárneho centra v Nitre. Konkrétne sa jedná o rôzne podskupiny cievnych mozgových príhod (mozgový infarkt, intracerebrálna hemorágia, subarachnoidálna hemorágia, trombóza venóznych mozgových splavov a ďalšie), indikuje kontrolné pomocné vyšetrenia (CT, CT-AG mozgu, USG mozgových tepien a iné),  krvné testy (vyšetrenie trombofilných stavov, vyš. agregability trombocytov a iné). V prípade potreby lekár navrhuje hospitalizáciu pacienta, resp. indikuje endovaskulárnu či angiochirurgickú liečbu mozgových ciev. Úzko spolupracuje s neurosonologickou ambulanciou ako aj s ďalšími klinikami a oddeleniami FN Nitra ako je Rádiodiagnostické centrum Jessenius s.r.o., Kardiocentrum Nitra s.r.o. ako aj s inými cerebrovaskulárnymi centrami v SR, najmä s trnavským pracoviskom.

Ambulancia je umiestnená v Novom liečebnom pavilóne – prízemie vpravo.

jazyk »