Zmena organizácie vakcinačného centra FN Nitra

Dovoľujeme si Vás informovať, že od 23.05.2022 sa mení organizácia vakcinačného centra FN Nitra.

Pondelky očkujeme dospelých klientov  v čase od 7,30 hod.-14,00 hod.

Utorky očkujeme deti vo veku od 5 do 11 rokov. 

Stredy očkujeme deti vo veku od 12 do 17 rokov, ale aj dospelých klientov. 

Stále platí, že očkujeme aj prichádzajúcich klientov bez registrácie.

Vaša FN Nitra