Zmena organizácie mobilného odberového miesta FN Nitra (AG/PCR testovanie) aktualizácia

Vážení pacienti,

dňom 01.05.2022 sa mení organizácia AG a PCR testovania vo FN Nitra.

Pondelok, Streda, Piatok v čase 7:00-10:00

– predhospitalizačné odbery

– objednaní pacienti cez korona.gov.sk

Utorok, Štvrtok, Sobota, Nedeľa, dni pracovného voľna- zatvorené

 

Od 1.5.2022 výrazná zmena v AG testovaní:

– ruší sa rutinné AG testovanie pacientov prichádzajúcich na akútne ošetrenie do nášho zdrav. zariadenia

– AG testovanie len pri indikácii lekárom (napr. pri klinických príznakoch ochorenia COVID-19, pozit. epidemiologickej anamnéze)- realizuje každé pracovisko samostatne vo svojej réžii na ambulancii, kam prichádza/je odoslaný pacient na vyšetrenie

Od 1.5.2022 sa upravuje prevádzka AGMOM FN Nitra ako i triážneho pracoviska a to nasledovne:

– prevádzka AG MOM:

Pondelok až Piatok v čase 7:00-14:00

– určená pre AG testovanie za manipulačný poplatok 12eur

– od 1.5.2022 zrušenie triáže (s prevádzkou 24/7) pred Liečebným pavilónom