Zákaz návštev vo FN Nitra

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a nárast počtu pacientov a zároveň na základe odporučenia RÚVZ so sídlom v Nitre zajtrajším dňom, 14.07.2022, vo Fakultnej nemocnici v Nitre platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice s výnimkou dôvodov hodných zreteľa a to:

– ťažko chorí a zomierajúci pacienti

– kňazom za účelom podávania sviatosti na požiadanie pacienta a ostatným duchovným.