Zákaz návštev vo FN Nitra

Vážení pacienti.

Vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v Nitrianskom okrese, ako i v Slovenskej republike a na základe stanoviska RÚVZ so sídlom v Nitre zo dňa 20.9.2021 dnešným dňom (21.9.2021) vo Fakultnej nemocnici v Nitre platí zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach nemocnice s výnimkou dôvodov hodných zreteľa, a to:

  • ťažko chorí a zomierajúci pacienti
  • kňazom za účelom podávania sviatostí na požiadanie pacienta a ostatným duchovným
  • sprevádzajúca osoba pri pôrode (max. 15 minút, za dodržania epidemiologických opatrení, v prípade plánovaných pôrodov najaktuálnejší PCR test, v prípade neplánovaných pôrodov najaktuálnejší AG test)