Všeobecná gynekologická ambulancia

Vážené dámy,

Fakultná nemocnica Nitra Vám oznamuje že ponúka možnosťposkytovania zdravotnej starostlivosti vo svojej všeobecnej gynekologickej ambulancii, ktorá sa nachádza na prízemí gynekologicko-pôrodníckej kliniky,v priestoroch príjmovej gynekologickej ambulancie.

Ambulantné hodiny:
Pondelok 13:00 – 14:30
Utorok 13:00 – 14:30
Streda 07:00 – 14:30
Štvrtok 13:00 – 14:30
Piatok 13:00 – 14:30

Ordinujúci lekári:
Prof. MUDr. M.Mlynček, CSc.
MUDr. D.Chládeková
MUDr. M.Matejka
MUDr. E.Lajtman, PhD.

Záujemkyne sa môžu hlásiť v príjmovej gynekologickej ambulancii,alebo na čisle 037/6545 339 alebo kl.240