Voľné pracovné miesto

1. FN Nitra prijme do pracovného pomeru sestry a pôrodné asistentky.

2. FN Nitra prijme do pracovného pomeru zdravotníckych asistentov.

3. FN Nitra prijme do pracovného pomeru sanitára.

4. FN Nitra prijme do pracovného pomeru laboranta.

5. FN Nitra prijme do pracovného pomeru rádiologického technika.

V prípade záujmu kontaktujte sekretariát medicínskeho riaditeľa, 037/ 6545 305, veducaodboruosetrovatelstva@fnnitra.sk
Viac informácií…