ÚVZ SR: Kroky prijímané hlavným hygienikom SR v súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV

O ochorení/ situácia vo svete

Nový koronavírus 2019-nCOV bol prvýkrát zaznamenaný koncom roka 2019 v čínskom meste Wuhan. Predpokladá sa, že chorí sa nakazili kontaktom so zvieratami na miestnych trhoch s predajom rýb a iných živých zvierat, najmä hydiny. Ochorenie sa rozšírilo aj do iných oblastí Číny. Prípady ochorení hlásili aj Thajsko, Japonsko, Južná Kórea, Taiwan a  USA.

Čínske medicínske autority potvrdili prenos koronavírusu 2019-nCoV z človeka na človeka, túto informáciu uvádza aj Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb na svojej oficiálnej webovej stránke. Na vyhodnotenie tohto spôsobu prenosu sú však potrebné ďalšie informácie. Európske krajiny monitorujú epidemiologickú situáciu. Priame letecké spojenie s mestom Wuhan v Číne majú tri európske mestá – Paríž, Londýn a Rím.


K 22. 01 2020 je 448 laboratórne potvrdených prípadov a 9 úmrtí.


Aktuálne informácie aj s uvedením postihnutej oblasti sú uvedené na webovej stránke www.ecdc.europa.eu. Priebežné aktuálne informácie uverejňuje na svojom webe aj Úrad verejného zdravotníctva SR na oficiálnej stránke www.uvzsr.sk.


Prejavy ochorenia (klinické príznaky)

Nový koronavírus 2019-nCOV spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu. Je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Ochorenie sa prejavuje najmä horúčkou, kašľom, dýchavičnosťou, zápalom pľúc, v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas ochorenia je 14 dní.


Situácia v Slovenskej republike

Ochorenia u ľudí na nový koronavírus (2019-nCoV) neboli v Slovenskej republike doteraz hlásené.


Hlavný hygienik SR Ján Mikas prijal v súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV nasledovné kroky:

  • Úrad verejného zdravotníctva SR informoval o vzniknutej situácii kľúčové rezorty a regionálne úrady verejného zdravotníctva v SR

  • ÚVZ SR kontinuálne monitoruje epidemiologickú situáciu prostredníctvom Systému rýchleho varovania (EWRS)

  • Hlavný hygienik SR vydal usmernenie týkajúce sa ťažkého respiračného syndrómu vyvolaného novým koronavírusom 2019-nCoV určené všetkým regionálnym úradom verejného zdravotníctva v SR a príslušným rezortom, a to na zabezpečenie informovania zdravotníckych zariadení o manažmente pacienta v prípade podozrenia na toto ochorenie


Odporúčania pre osoby, ktoré sa nachádzajú, resp. sa vrátili z vyššie uvádzaných zasiahnutých oblastí

  • vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat a preplneným miestam

  • dodržiavať prísnu osobnú hygienu, najmä dôkladné umývanie rúk a hygienu potravín

  • 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

  • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze


Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV, pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

O vzniknutej situácii bude informovaný aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva.

Laboratórna diagnostika ochorenia bude zabezpečená v Národnom referenčnom centre pre chrípku zriadenom pri Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave.


V súvislosti s novým koronavírusom 2019-nCoV, bude Úrad verejného zdravotníctva SR priebežne aktualizovať vydávané informácie a poskytovať ich odbornej i laickej verejnosti.