Usmernenie týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019- nCoV

Vážení pacienti,

vzhľadom na závažnosť ochorenia a prítomnosť nového koronavírusu prosíme o rešpektovanie prijatých opatrení na zabránenie šírenia sa tejto nákazy nasledovne:

Každá osoba, ktorá má respiračné ochorenie prejavujúce sa horúčkou, vyššou alebo rovnajúcou sa 38 ℃, pri akútnom respiračnom ochorení s dýchavičnosťou, kašľom, alebo bolesťou v krku a spĺňa jedno z nižšie uvedených epidemiologických kritérií:

  • cestovateľská anamnéza pobytu v Číne a v Juhovýchodnej Ázii v posledných 14 dňoch, pred začiatkom ochorenia
  • kontakt s človekom s  laboratórne potvrdeným prípadom ochorenia spôsobeného koronavírusom 2019-nCoV za posledných 14 dní pred začiatkom ochorenia

vyhľadá Oddelenie urgentnej medicíny alebo ambulanciu Infekčnej kliniky FN Nitra, kde jej bude následne poskytnutá zdravotná starostlivosť.