Usmernenie o návštevách na oddeleniach FN Nitra

V rámci zabezpečenia a dodržiavania liečebného režimu u pacientov na jednotlivých oddeleniach a zabránenia prenosu infekcií je potrebné dodržiavať:

  • čas návštevných hodín má každá klinika/oddelenie schválené podľa prevádzkového poriadku,
  • Infekčná klinika – zákaz návštev,
  • osoby pri návšteve sú povinné mať prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím respirátora (vyhláška ÚVZ SR č. 35/2022 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest),
  • počas návštevy sa povoľuje pri pacientovi max. počet osôb 2,
  • návštevy detí mladších ako 12 rokov nie sú vhodné,
  • návšteva musí byť bez respiračných a iných prenosných ochorení (napr. kožné infekčné ochorenia, hnačkové ochorenia, …),
  • v prípade ak je pacient v izolačnom režime, návšteva sa musí riadiť pokynmi personálu a dodržiavať stanovený bariérový režim,
  • návšteva sa nespráva agresívne, hlučne, nevyrušuje ostatných pacientov,
  • FN v Nitre bude prijímať opatrenia vo vzťahu k návštevníkom zariadenia  na základe aktuálnych odporúčaní RÚVZ so sídlom v Nitre, ktorý epidemiologickú situáciu neustále monitoruje.