Usmernenie k návštevám na oddeleniach a klinikách FN Nitra

Vážení pacienti.

Z hľadiska preventívnych opatrení platí od 06.11.2023 zákaz návštev pre Neonatologické oddelenie, jednotky intenzívnej starostlivosti, kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) a naďalej aj pre Infekčnú kliniku.

Za pochopenie ďakujeme.

Návštevy FN Nitra