Úprava režimu pre návštevy vo FN NITRA

Vážení návštevníci FN NITRA,

v súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou budú  návštevy vo Fakultnej nemocnici Nitra od 13.09.2021 prebiehať za dodržania aktuálnych epidemiologických opatrení (okres Nitra v rámci regionálnych charakteristík podľa COVID automatu).

Každá návšteva sa musí na príslušnom oddelení evidovať (meno návštevníka s telefonickým kontaktom, meno pacienta), 

– obmedzený je celkový počet osôb v miestnosti (1 osoba/15 minút) po súhlase vedúcich pracovníkov po dohovore s ošetrujúcim lekárom s prihliadnutím na stav pacienta, dĺžku hospitalizácie a pod. podľa aktuálnej epidemiologickej situácie na danej klinike/oddelení.
Požaduje sa :
 prekrytie dýchacích ciest respirátorom -minimálne FFP2 bez výdychového ventilu,
– hygiena rúk,
– dodržiavanie odstupu.
 
Návšteva je povinná preukázať sa:
– potvrdením o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, 
alebo
– potvrdením o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 
alebo 
– potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 – Uvedené potvrdenie je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je určiteľná identita preukazujúcej sa osoby. 
Za spoluprácu ďakujeme.