Štíty pre našich zdravotníkov

Už po štvrtý, a nie posledný krát, obdarila našich zdravotníkov v prvej línii Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ochrannými štítmi, ktoré vyrába vo vlastnej réžii. Osobne ich prišli odovzdať Prodekan pre rozvoj a spoluprácu s praxou doc. Ing. Jozef Žarnovský, PhD. a Dekan Technickej univerzity Slovenskej poľnohospodárskej univerzity prof. Ing. Roman Gálik, PhD.
Veľká vďaka ??❤️ #spolutozvládneme