Stanovisko Fakultnej nemocnice Nitra

Fakultná nemocnica Nitra

Verejné obstarávanie na Komplexný informačný systém vyhlási Fakultná nemocnica Nitra opakovane. Na základe prijatých relevantných pripomienok a podnetov záujemcov rozšíri/upraví predmet obstarávania, aby čo najlepšie vyhovoval potrebám nemocnice a pacientov. Nová súťaž na Komplexný informačný systém bude vyhlásená do 6 mesiacov. Primárnym záujmom FN Nitra je pacient, preto sa odmietame stať rukojemníkom politických centrál v predvolebnej kampani. FN Nitra komplexným informačným systémom nedisponuje. Jeho zavedenie bude prínosom pre pacientov a zdravotnícky personál. FN Nitra záleží na transparentnosti a efektívnosti celého procesu verejného obstarávania tak, aby sa do súťaže prihlásilo čo najviac záujemcov a vysúťažená cena bola najvýhodnejšia.