Poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas reprofilizácie lôžkového fondu

Vzhľadom na naplnenie prvej fázy riešenia COVID pandémie vo Fakultnej nemocnici Nitra pristúpilo naše zdravotnícke zariadenie v súlade s rozhodnutím RÚVZ so sídlom v Nitre zo dňa 28.09.2020 k reprofilizácii lôžok 5. poschodia Pavilónu chirurgických disciplín na infekčné lôžka. Zároveň sme pripravili reprofilizáciu lôžok Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny taktiež na infekčné lôžka.

Poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti je zabezpečené v nezmenenom rozsahu. Individuálne zvažujeme každý elektívny operačný výkon s ohľadom na vývin aktuálnej epidemiologickej situácie. Paleta elektívnej operatívy zostáva zachovaná, podľa vývoja situácie reagujeme na počty a rozsah elektívnej operatívy priebežne.