Oznámenie klientom Vakcinačného centra Fakultnej nemocnice Nitra (VCFNNR)

Vakcinačné centrum FN Nitra je výkonná zložka vakcinácie, to znamená realizujeme podanie vakcín klientom, ktorí sú centrálne objednaní na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php. na základe nami určených kapacít.

Vakcinačné centrum neurčuje, nemení termíny ani nepreobjednáva klientov na očkovanie. Manažment termínov má na starosti Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI).

Ak klient požaduje zmenu termínu, musí kontaktovať NCZI cez ich call centrum.

Pokiaľ bol klient zaočkovaný prvou dávkou v inom vakcinačnom centre a chce prísť do nášho vakcinačného centra, musí požiadať NCZI o zmenu miesta a termínu podania 2. dávky.

V našom vakcinačnom centre používame jedine vakcínu comirnaty od Pfizer-BionTech.

Nemáme kapacitu ani možnosť a oprávnenie uprednostniť záujemcov o očkovanie na základe telefonických alebo emailových osobných požiadaviek mimo centrálne objednávanie.

Záujemcovia o očkovanie sa môžu prihlásiť ako náhradníci ak spĺňajú kritéria na https://fnnitra.sk/ockovanie-nahradnici/, znamená to, že ako náhradník môžete byť zavolaný ale neznamená to že musíte byť zavolaný.

Ak klient mal podanú prvú dávku vakcíny comirnaty od Pfizer-BionTech v našom vakcinačnom centre a pred podaním druhej dávky ochorel na COVID-19 resp. na inú akútnu chorobu resp. sa mu zhoršili chronické choroby, je možné podanie 2. dávky comirnaty v našom vakcinačnom centre minimálne 14 dní od vyliečenia, resp. stabilizácie chronického ochorenia resp. skončenia karantény za predpokladu, že pacient nemá žiadne klinické prejavy akútneho ochorenia, ktoré bolo prekážkou na podanie 2. dávky. Pacient musí o tom priniesť potvrdenie od svojho praktického lekára. Na podanie 2. dávky za splnenia vyššie uvedeného je možné prísť do nášho vakcinačného centra bez nutnosti preobjednávania v pracovné dni v čase medzi 13:00 a 13:30.

Prosíme aby záujemcovia o očkovanie dodržovali príchod do vakcinačného centra podľa času na objednávke.

Prosíme aby klienti prichádzajúci do vakcinačného centra mali už vyplnený informovaný súhlas a poučenie (2x) a zdravotný dotazník (1x), oba dokumenty sú k dispozícii na stiahnutie na webe nemocnice.