Otvorenie zrekonštruovaného pracoviska ambulantnej chemoterapie

Na oddelení klinickej onkológie a rádioterapie FN Nitra je poskytovaná komplexná onkologická liečba v odbore klinická onkológia a radiačná onkológia. Súčasťou oddelenia je lôžkové oddelenie rozdelené na dve časti s celkovým počtom izieb 19, poskytujúce sústavnú starostlivosť pre 57 pacientov.

Doteraz pracovisko ambulantnej chemoterapie disponovalo 18 aplikačnými miestami a 2 lôžkami pre výkon punkcií. Nové pracovisko ambulantnej chemoterapie disponuje 25 aplikačnými miestami, čo je 39% nárast aplikačných miest, 3 miestami pre výkon punkcií a 2 miestami pre vykonávanie odberov. V novo zrekonštruovaných priestoroch vzniká nová riediareň cytostatík, čím sa zvýši kvalita ich prípravy.

Potreba nových priestorov vznikla na základe neúprosnej štatistiky – Nitriansky kraj vykazuje najvyšší počet onkologických ochorení na Slovensku na počet obyvateľov. Fakultná nemocnica v Nitre tak reaguje na zvyšujúci sa trend onkologických ochorení a pribúdajúcich pacientov rozširovaním kapacity a rekonštrukciou oddelenia radiačnej a klinickej onkológie. Cieľom rekonštrukcie bolo predovšetkým skvalitnenie starostlivosti o onkologických pacientov. Cytostatická liečba je náročná pre pacienta vzhľadom na to, že si vyžaduje pravidelné i niekoľkomesačné aplikovanie liečby. Nielen pacienti, ale aj ich rodinní príslušníci strávia veľa času v našich priestoroch. Z toho dôvodu bolo cieľom vytvoriť príjemné a moderné prostredie pre našich pacientov, ich rodinných príslušníkov, ale aj zdravotných pracovníkov poskytujúcich tento typ terapie.

[column width=“25%“]

[/column]
[column width=“25%“]
[/column]
[column width=“25%“]

[/column]
[column width=“25%“]
[/column]