Nový pľúcny ventilátor pre ešte lepšiu starostlivosť o našich pacientov

Spoločnosť Nuclear Power spolu so skupinou AEN sa v našom zdravotníckom zariadení postarala o Vianoce v strede júna ☺️Klinika anestéziologie a intenzívnej medicíny bola totiž obdarovaná ventilátorom Paravent PAT-e. Ide o špecifický druh ventilátora pre potreby urgentnej medicíny a anestéziológie. Je určený na prevozy pacientov, na urgentné odventilovanie do zahájenia klasickej umelej pľúcnej ventilácie, pri hrudných výkonoch na dýchacích cestách, na rozvíjanie kolabovaných pľúc, čistenie aspirovaných pľúc a iné.
Dá sa použiť pri pacientoch riadene ventilovaných, rovnako aj pri spontánne dýchajúcich a to cez OT kanylu aj cez tvárovú masku, naši lekári takto ocenia univerzálnosť jeho využitia.
Prínos pre pacientov je rýchlejšia regenerácia a zotavenie pacientov na Klinike anestéziologie a intenzívnej medicíny. Veľká vďaka ?☺️