Možnosti štúdia novej špecializácie v odbore Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre otvára nový špecializačný študijný program pre zdravotné sestry- Ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Prihlášky je nutné poslať do 15.septembra 2020. Viac informácií nájdete v priloženom linku.

 

https://www.fsvaz.ukf.sk/index.php/sk/dalsie-vzdelavanie/aktualna-ponuka-dalsieho-vzdelavania