Koronavirus COVID – 19

Koronavírus čo mám o ňom vedeť a ako sa správať ?

 

 • Čo je nový koronavírus a COVID-19?

Nový koronavírus z roku 2019 sa teraz nazýva závažný akútny respiračný syndróm koronavírus-2 (SARS-CoV-2), zatiaľ čo choroba s ním spojená sa nazýva COVID-19.

SARS-CoV-2, bol identifikovaný v Číne na konci minulého roka  a je novým kmeňom koronavírusu, ktorý nebol u ľudí predtým identifikovaný.

Koronavírusy sú vírusy, ktoré cirkulujú medzi zvieratami, ale o niektorých z nich je tiež známe, že ovplyvňujú ľudí. Po infikovaní zvierat sa tieto môžu nakoniec preniesť na ľudí.

Je známe, že zdrojom koronavírusov je široká škála zvierat. Napríklad koronavírus dýchacích ciest na Blízkom východe (MERS-CoV) pochádza z ťavovitých a syndróm ťažkej akútnej respiračnej choroby (SARS) pochádza z civetiek.

 

PRÍZNAKY KORONAVÍRUSU

– horúčka

– kašeľ

– sťažené dýchanie

– bolesť svalov

– bolesť hlavy

– únava

 

Závažnejšie prípady sa prejavia ťažkou pneumóniou, syndrómom akútnej respiračnej tiesne, sepsou a septickým šokom, ktoré môžu viesť k smrti pacienta.

 

 • Ako sa rozširuje?

Najväčšia hrozba nového SARS-CoV-2 spočíva v tom, že sa šíri vzdušnou cestou (kvapôčkovou nákazou) a že ho môžu prenášať aj také infikované osoby, ktoré nemajú žiadne alebo len veľmi mierne vonkajšie prejavy ochorenia.

 

 • Ako sa lieči ochorenie COVID-19?

Liečba je symptomatická. COVID-19 je vírusové ochorenie, neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje.

 

 • Aká je pravdepodobnosť, že sa novým koronavírusom nakazím?

Na Slovensku doteraz nebol zaznamenaný potvrdený prípad ochorenia COVID-19. Vzhľadom na súčasné možnosti cestovania nemôžeme vylúčiť zanesenie nového koronavírusu na naše územie. V prípade, že ste neboli v krajinách, kde sa ochorenie COVID-19 vyskytuje, respektíve ste neboli v kontakte s osobami, ktoré uvedené krajiny navštívili, ide s veľkou pravdepodobnosťou, vzhľadom na prebiehajúcu chrípkovú sezónu, o iné akútne respiračné ochorenie alebo chrípku či chrípke podobné ochorenie, a preto netreba podliehať panike. Samozrejme, aj v takomto prípade je dôležité kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára, pretože i tieto ochorenia môžu spôsobiť vážne zdravotné komplikácie.

 

 • Kedy by som mal byť testovaný na nový koronavírus – COVID-19?

Ak máte akútnu respiračnú infekciu (náhly nástup kašľa, bolesti v krku, dýchavičnosť), a počas 14 dní pred začiatkom vašich príznakov ste boli buď: v úzkom kontakte s potvrdeným alebo pravdepodobným prípadom infekcie COVID-19 alebo ste vycestovali do oblasti, kde prebieha prenos koronavírusu.

——————————————————————————————————————–

Čo mám robiť, ak som mal úzky kontakt s niekým, kto má COVID-19?


Nikám nechoďte! Zostaňte doma. Telefonicky kontaktujte svojho lekára a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitra – 0948 495 915. Informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti.

 • Často si umývajte ruky mydlom a vodou.
 • Ak nie sú dostupné, používajte dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu.
 • Pri kašli si zakrývajte ústa a nos vreckovkou alebo použite rukáv, nie ruky!

——————————————————————————————————————–

 • Ako sa môžem vyhnúť infikovaniu?

Pri návšteve oblasti alebo regiónu, kde práve prebieha infekcia, by ste mali:

 • vyhnúť sa kontaktu s chorými ľuďmi, najmä s kašľom;
 • vyhnúť sa návšteve trhov a miest, kde sa manipuluje so živými alebo uhynutými zvieratami;
 • dodržiavať všeobecné pravidlá týkajúce sa hygieny rúk a hygieny potravín;
 • pred jedlom, po použití toalety a po akomkoľvek kontakte so zvieratami si umyte ruky mydlom a vodou alebo použite dezinfekčný roztok na báze alkoholu;
 • vyhýbajte sa kontaktu so zvieratami, ich výkalmi alebo trusom.
 • kamkoľvek cestujete, dodržiavajte všeobecné pravidlá týkajúce sa hygieny rúk a potravín.

 

 

 

 • Sú niektorí ľudia viac ohrození ako ostatní?

Očakáva sa, že u starších ľudí a osôb s chronickými ochoreniami (napr. hypertenzia, srdcové poruchy, cukrovka, poruchy pečene a respiračná choroba) môže byť väčšie riziko vzniku závažných symptómov.

Najvyššiu úmrtnosť vedci doteraz zaznamenali v kategórii ľudí starších ako 80 rokov (14,8 percenta). U detí do deviatich rokov nezaznamenali jediný prípad úmrtia a u ľudí do 39 rokov bola úmrtnosť iba 0,2 percenta.

 

 

 • Jedným z preventívnych opatrení je hygiena rúk. Prečo si treba umývať ruky?

Umývanie rúk je najefektívnejší a najjednoduchší spôsob, ako vo veľkej miere predísť šíreniu respiračných infekcií, rovnako ako hnačkových ochorení, parazitárnych ochorení, či žltačky typu A. Najmä počas chrípkovej sezóny či hrozby ochorenia koronavírusom patrí medzi základné formy prevencie.

„Až 80% percent infekcií sa šíri špinavými rukami. Ich pôvodcovia sa totiž môžu nachádzať na bežne používaných predmetoch ako sú napríklad držadlá vo verejnej hromadnej doprave a nákupných košíkoch, tlačidlá zvončekov a výťahov či vodovodné batérie. Mechanickým umývaním rúk pomocou mydla a vody odstraňujeme choroboplodné zárodky, a tým obmedzujeme ich šírenie. Preto je hygiena rúk prvým predpokladom zabráneniu infekčných ochorení. Dôkladné umývanie rúk môže ochrániť vaše zdravie,“ uviedol hlavný hygienik SR Ján Mikas.

 

Kedy je potrebné umývať si ruky:

 • po každom návrate domov (do práce…) z vonkajšieho prostredia
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy
 • pred, počas a po príprave jedla
 • pred konzumáciou jedla
 • po každom použití toalety
 • pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky
 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom
 • po manipulácii s odpadom a odpadovým košom
 • po vyčistení nosa, kašlaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní si ústa nezakrývajte dlaňou, dôležité je použiť jednorazovú papierovú vreckovku a ihneď po použití ju zahodiť do koša
 • počas choroby
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk

 

 

Ak ste sa vrátili zo zasiahnutých oblastí, tak:

– kontrolujte svoj zdravotný stav počas inkubačného času – 14 dní po návrate

 

– dbajte na dôkladnú hygienu rúk, zvýšenú dezinfekciu povrchov v domácnosti, kašlite a kýchajte do papierových vreckoviek, ktoré potom zahodíte do koša. Ak sa dá, obmedzte návštevy priestorov s vyšším počtom ľudí

 

– ak sa u vás počas 14 dní objavia príznaky ako kašeľ, horúčka, sťažené dýchanie, bolesť hrdla, hlavy, kĺbov, telefonicky kontaktuje svojho lekára alebo lekársku pohotovostnú službu a informujte ich o svojom pobyte v rizikovej oblasti

 

– v prípade, že lekár vysloví podozrenie z nákazy, pošle vás na infektologické pracovisko, ktoré určí ďalší postup liečby

 

– ak ste bez príznakov, a napriek tomu máte podozrenie na nákazu novým koronavírusom, môžete z vlastného rozhodnutia podstúpiť domácu izoláciu po dobu 14 dní

 

 

 • Sú rúška  účinné pri ochrane proti novému koronavírusu?

Masky na tvár pomáhajú predchádzať ďalšiemu šíreniu infekcie najmä od chorých na ľudí okolo seba. Rúška nie sú účinné pri ochrane tých, ktorí infikovaní nie sú.

 

 • Existuje vakcína proti novému koronavírusu (SARS-CoV-2)? Ako dlho bude trvať vývoj vakcíny?

V súčasnosti neexistujú žiadne vakcíny proti koronavírusom, vrátane SARS-CoV-2. Preto je veľmi dôležité zabrániť infekcii alebo zabrániť ďalšiemu šíreniu infekcie. Vývoj vakcín vyžaduje určitý čas. Niekoľko farmaceutických spoločností pracuje na kandidátoch na vakcíny. Bude však trvať mesiace, kým sa akákoľvek vakcína bude môcť široko používať, pretože je potrebné podrobiť sa rozsiahlemu testovaniu, aby sa stanovila jej bezpečnosť a účinnosť.

 

 

 • Testy na prítomnosť koronavírusu v organizme robia aj na Slovensku

Ak lekár vysloví podozrenie z ochorenia COVID-19, pričom zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu, pacient je riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby. Laboratórnu diagnostiku vzoriek od pacienta s klinickými symptómami a cestovateľskou anamnézou zabezpečuje Národné referenčné centrum pre chrípku zriadené pri Úrade verejného zdravotníctva SR v Bratislave.

 

 

 • Kde sa môžem bližšie informovať o ochorení COVID-19?

Naši odborní pracovníci odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 na Call centre s nepretržitou prevádzkou.

 

 

Telefonické linky prístupné pre verejnosť

 

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici – 0918 659 580

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre – 0948 495 915

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave – 0905 903 053

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne – 0911 763 203

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach – 0918 389 841

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove – 0911 908 823

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline – 0905 342 812

email:  novykoronavirus@uvzsr.sk

 

 

 

 

 

 

Úrad verejného zdravotníctva SR odporúča