Káva pre Fakultnú nemocnicu Nitra od Nadácie POMOC

Nadácia “POMOC” zriadená Nitrianskym samosprávnym krajom v spolupráci s nitrianskym centrom Maltézskej pomoci Slovensko zabezpečili dodanie čerstvej brazílskej kávy od firmy Eurocoffee zo Serede pre lekárov, sestry a zdravotnícky personál Fakultnej nemocnice Nitra. Humanitárny dar niekoľko stoviek balíkov 250g kávy na podporu tých, čo slúžia v prvej línii počas aktuálnej coronavírusovej pandémie, odovzdal podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Igor Éder so správcom nadácie a poslancom Zastupiteľstva NSK Marcelom Filagom a členom Dozornej rady nadácie a zástupcom nitrianskeho centra Maltézskej pomoci Slovensko Tiborom Ujlackým.   Ako uviedol Dr. T. Ujlacký :  “ Humanitárny dar bol prejavom spolupatričnosti s tými, ktorý v týchto chvíľach neúnavne slúžia v zdravotníckych zariadeniach na území Nitrianskeho samosprávneho kraja, ako podpora preto, aby vydržali enormný tlak a záťaž v osobnej službe v boji proti koronavírusovej pandémii.“ Fakultná nemocnica Nitra si veľmi váži kroky nadácie pre zdravotnícky personál našej nemocnice ako aj spolupatričnosť ktorou nadácia pomáha zvládať naše poslanie v boji o zdravie a životy pacientov.