Je koronavírus hrozbou?

Približne každých desať rokov môže vzniknúť nový koronavírus, ktorý prinesie epidémie. Myslí si to MUDr. Ľubica Piesecká, PhD., prednostka Infekčnej kliniky Fakultnej nemocnice v Nitre.

Ako vznikli koronavírusy?

Koronavírus bol prvýkrát izolovaný v roku 1937 z kuraťa. V roku 1965 bol vírus izolovaný z nosového výplachu dieťaťa, ktoré malo prejavy nachladnutia. Súčasne bol vírus úspešne prenesený na zdravých dobrovoľníkov, čím sa dokázala jeho škodlivosť.

Sú koronavírusy bežne medzi populáciou?

Koronavírusy spôsobujú každú zimu väčšinu nachladnutí prevažne u dospelých. Výskyt týchto ochorení je najvyšší počas zimy a na jar a majú väčšinou benígny priebeh.

Prečo sme tu potom mali epidémie končiace smrťou spôsobené koronavírusmi SARS a MERS?

S koronavírusmi spôsobujúcich prechladnutie dokáže človek koexistovať. Vírus SARS pravdepodobne pred rokom 2002 nevyvolával ochorenie u ľudí. Predpokladaným zdrojom infekcie je zvierací vírus, ktorý sa stal patogénnym pre človeka. Potvrdzuje to skutočnosť, že prví chorí boli v kontakte so zvieratami alebo konzumovali exotickú čínsku stravu. Vírus bol detekovaný zo stolice zvierat predávaných na tržniciach a SARS-like vírus bol dokázaný u himalájskych cibetiek a mývalov, ktoré sú medzi hostiteľmi. Primárny zvierací hostiteľ bol netopier.

Ako sa prejavovalo SARS?

SARS bolo vysoko infekčné ochorenie a spôsobilo epidémiu. Rozšírilo sa z Číny (Kuang-tung), zaznamenalo sa asi v 30 štátoch a ochorelo približne 8-tisíc ľudí, pričom úmrtnosť bola cca 10 percent. Ochorenie sa prejavovalo hlavne horúčkou, únavou, suchým kašľom, sťaženým dýchaním a zápalom pľúc. Inkubačná doba bola 2-14 dní. Najčastejšou cestou prenosu bol blízky kontakt.

Po SARS nasledovala epidémia koronavírusom MERS.

O 10 rokov, v rokoch 2012 až 2015 vznikla nová epidémia, MERS (middle east respiratory syndrome). Ochorenie sa rozšírilo z arabského poloostrova a bolo zaznamenané v 27 štátoch. Postihnutých bolo asi 2500 ľudí, ale smrtnosť bola podstatne vyššia ako pri SARS, a to 34%. Primárnym hostiteľom bol opäť netopier, medzihostiteľom ťavy. Inkubačná doba bola 2až 15 dní.

Prejavy ochorenia boli podobne, ako pri SARS, alebo horšie?

Klinické prejavy boli hlavne horúčka, bolesti hlavy, bolesti svalstva, produktívny kašeľ, sťažené dýchanie a zápal pľúc s následným  multiorgánovým zlyhávaním.

Ako sa podarilo epidémiu zastaviť?

Ochorenie sa podarilo zastaviť prísnou karanténou.

Dnes tu opäť máme hrozbu novým koronavírusom 2019-nCoV. Čím je odlišný od prechádzajúcich?

Po 7-8 rokoch prichádza nová koronavírusová epidémia. Nový koronavírus 2019-nCoV je geneticky odlišný od koronavírusov SARS-CoV a MERS-CoV. Primárnym hostiteľom je opäť netopier a medzihostiteľmi sú zvieratá na miestnych trhoch s predajom rýb a iných zvierat, najmä hydiny. Prenos sa uskutočňuje aerosolom alebo kontaminovanými predmetmi.

Príznaky nového koronavírusu sú podobné chrípke?

Medzi klinické príznaky patrí opäť horúčka, slabosť, suchý kašeľ, sťažené dýchanie, zápal pľúc, ale aj zlyhávanie obličiek. V prípade komplikácií môže končiť úmrtím.

Ako prebieha liečba nového koranvírusu? Pomáhajú napríklad lieky proti chrípke?

Je pravdepodobné, že thajskí lekári dosiahli významný pokrok pri liečbe nákazy smrteľným koronavírusom. Zdá sa, že na nový typ vírusu zaberá kombinácia liekov používaných pri  klasickej chrípke a pri liečbe HIV. Nie je to zatiaľ bežná odporúčaná liečba, tá pozostáva t. č. v symptomatickej liečbe podľa príznakov ochorenia.

Sú účinné aj antibiotika?

Antibiotiká sa podávajú pri sekundárnych, pridružených bakteriálnych ochoreniach.

Existuje aj prevencia voči ochoreniu koronavírusom?

Významnú úlohu v prevencii ochorenia zohrávajú základné hygienické opatrenia, ako umývanie rúk mydlom, používanie jednorazových papierových vreckoviek, používanie rúška pri prejavoch respiračného ochorenia alebo pri kontakte s osobami s pozitívnou cestovateľskou anamnézou. Dôležité je  zabezpečiť izoláciu chorých s klinickými príznakmi koronavírusovej infekcie.

Nemôže sa stať, že koronavírus na balíku z Číny predsa len prežije cestu na Slovensko?

Obavy ľudí z možného nainfikovania sa z balíkov prichádzajúcich z Číny nie sú opodstatnené, nakoľko vírus bez hostiteľa nemá dlhé prežívanie.

Sme na nový koronavírus na Slovensku pripravení?

Na Slovensku v čase písania tohto príspevku nebolo zaznamenané ochorenie spôsobené novým koronavírusom. Napriek tomu sa pripravujú opatrenia, ak by k ochoreniu prišlo. Bolo vydané usmernenie hlavného hygienika SR týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV.

Ako sa chrániť pred cestou?

V prípade vycestovania do rizikových oblastí sa odporúča očkovanie proti chrípke najmenej dva týždne pred cestou, vyhýbať sa miestnym trhom s predajom rýb a živých zvierat, dodržiavať prísnu osobnú hygienu a hygienu potravín, kontrolovať svoj zdravotný stav 14 dní od príchodu z postihnutej oblasti (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť). V prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze.

Môže vzniknúť ešte ďalší nový koronavírus, ktorý prinesie epidémie?

Áno, môže, ale väčšinou to býva v cca tých 10 ročných intervaloch alebo aj menej. V prípade nového kornavírusu prišiel 7 -8 rokov po MERS.

Tieto vírusy majú veľkú plasticitu, čiže môžu meniť svoju štruktúru,  príde k mutácii vírusu a vznikne opäť nový vírus.

Ilustračné foto: pixabay.com