Interná predoperačná ambulancia opäť otvorená

Vážení pacienti,
Fakultná nemocnica Nitra opätovne obnovuje prevádzku Internej predoperačnej ambulancie z dôvodu zlepšenia epidemiologickej situácie .

Prosíme pacientov aby sa objednávali výhradne telefonicky na čísle 037 6545 922 v čase od 13,00 do 14,00.

Tešíme sa na vás.

kolektív Internej predoperačnej ambulancie