Ďalšie skvalitnenie liečby onkologických pacientov umožní nový lineárny urýchľovač v našej nemocnici.

Včera (21.11.2019) sa nám podarilo oficiálne prestrihnúť stuhu a uviesť do prevádzky nový lineárny urýchľovač v našej nemocnici, čo v prvom rade znamená výrazné zlepšenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov prichádzajúcich na naše onkologické oddelenie.
Špičkový prístroj, ktorý sa včera slávnostne uviedol do prevádzky, dokáže využívať moderné terapeutické, ale aj stereotaktické techniky, ktoré sú mimoriadne náročné na prístrojové vybavenie. Poskytuje liečbu vysoko energetickým žiarením predovšetkým onkologických ochorení, ale má využitie aj v neurochirurgii. Spolu s lineárnym urýchľovačom dostalo oddelenie rádioterapie v našej nemocnici aj nový plánovací systém a dozimetrické vybavenie na dennú kontrolu parametrov prístroja a overenie rádioterapeutických plánov.