Čo Vám servírujeme na tanieri počas hospitalizácie?

Možno si túto otázku kladiete, keď sa ocitnete na lôžkových oddeleniach našej nemocnice. Možno Vás zaujíma nie len to čo Vám servírujeme, ale aj prečo tomu tak je? 

Jedálne lístky v našej nemocnici zostavujú nutriční terapeuti. Prihliada sa v nich na to, aké potraviny sú povolené podávať v konkrétnom jedle či diéte, aká je povolená technologická príprava a tiež bohužiaľ aj na to, aké sú možnosti prevádzky.

Strava sa pripravuje podľa jednotného diétneho systému, ktorý má aj svoje normy, podľa ktorých sa riadime.

Pripravujeme 12 druhov základných diét, napríklad kašovitá  po operáciách tráviaceho systému, s obmedzením tukov pri chronických chorobách žlčníka, pankreasu, redukčná pri obezite či strava batoliat. Niekoľko špeciálnych jedál, napríklad pri onkologických ochoreniach, pre celiatikov, pri ochoreniach pažeráka, s prísnym obmedzením tukov pri akútnom zápale žlčníka, či pri vírusových chorobách pečene a podobne.

V prípade týchto jedál je rozdiel vo veľkosti prílohy a vo veľkosti a druhu mäsa, podľa toho o aký typ diéty ide.

Okrem týchto diét pripravujeme špeciálne diéty pri hnačkách.

Individuálne diéty sa pripravujú len v prípade, ak si to zdravotný stav pacienta vyžaduje – alergia, netolerovanie nejakej potraviny, antihistamínová diéta, celiatická diéta a podobne. 

Sme nemocnica, ktorá pre celiatických pacientov pečie domáci bezlepkový chlieb. V poslednom období je väčší počet pacientov-vegetariánov a samozrejme aj im vieme vyhovieť v strave. 

Domáci bezlepkový chlieb, ktorý pečú v našej jedálni naše šikovné pani kuchárky. 

Každá diéta má svoje špecifiká, nielen čo sa týka pomeru jednotlivých živín, ale povolenej technologickej úpravy a výberu povolených potravín.

Porcie určujú normy

Veľkosť porcií udávajú už spomínané normy, tie sa nemenia ani v prípade sťažnosti, lebo v niektorých diétach je napríklad znížené množstvo sacharidov – diabetické diéty, v nich sa znižuje množstvo príloh, v nízkobielkovinových diétach sa zase znižuje množstvo mäsa…

Čo sa týka množstva soli,  odporúčaná dávka soli je  3 maximálne 5 g/deň,  a to je aj vrátane soli, ktorá je obsiahnutá v potravinách (mäsové výrobky, syry…). My sa musíme riadiť aj týmito odporúčaniami a preto nemôžeme stravu dochucovať podľa požiadaviek pacientov.

Čo sa týka odozvy na stravu je rôzna, myslím si že často je ovplyvnená aj inými faktormi.  Jednak samotným zdravotným stavom pacienta, ale aj tým, ako mu je na tom konkrétnom oddelení podaná a nie vždy sa dá z našej strany ovplyvniť…

Sťažnosti sa snažíme riešiť

Samozrejme, sťažnosti sa snažíme riešiť. Nutričný terapeut osobnou konzultáciou zistí v čom je problém a zjedná nápravu, ak je sťažnosť opodstatnená a náprava možná. V prípade potreby  nutriční terapeuti edukujú pacientov o stravovaní pri ich ochorení. Najčastejšie sú to diabetici, ale aj pri iných ochoreniach akými sú pankreatitídy, ochorenia žlčníka a podobne. 

Mgr. Martina Lieskovská

vedúca diétna sestra Oddelenie liečebnej výživy a stravovania