Osvieženie pre zamestnancov od sponzora

Veľká vďaka patrí spoločnosti Tchibo, ktorá sa nezištne rozhodla venovať zamestnancom niekoľkých kliniky Fakultnej nemocnice Nitra a tiež zdravotnému personálu, ktorí je v nasadení v triážnom stane pri vstupe do nitrianskej nemocnice osviežujúcu kávu ako aj kávové nápoje zo svojej produkcie. Aj takouto spolupatričnosťou a darmi pomáhajú našej nemocnici a personálu v našom spoločnom úsilí o zdravie pacientov.

 

na oddeleni s tchibom 1