Červené nosy na Oddelení radiačnej a klinickej onkológie našej nemocnice

 

Dnes (13.11.2019) sa uskutočnila  „Mimoriadna klauniáda pre dospelých“, ktorý realizuje o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors pre dlhodobo hospitalizovaných dospelých pacientov už od roku 2011 (pôvodne pod názvom Kôš plný humoru). Od roku 2013 ho pravidelne absolvujú aj na Oddelení rádioterapie a klinickej onkológie Fakultnej nemocnice Nitra.  

Tento program sa stretáva s veľmi pozitívnym ohlasom u pacientov aj u sestričiek oddelenia. Cieľom tohto programu je návšteva zdravotných klaunov na oddeleniach pre dospelých pacientov so snahou o malé spríjemnenie pobytu v nemocnici ich humornou návštevou.